עבודות נבחרות

untitled blue, 2017, Acrylic on canvas, 55x45 cm.

LEFT

RIGHT