עבודות נבחרות

untitled, 2015, Acrylic on canvas, 120x100 cm.

LEFT

RIGHT