עבודות נבחרות

branch, 2013, Acrylic on canvas , 102x83 cm.

LEFT

RIGHT