עבודות נבחרות

setting free, 2009, Acrylic on canvas, 100x120 cm.

LEFT

RIGHT