עבודות נבחרות

autumn, 2008, Acrylic on canvas , 70x80 cm.

LEFT

RIGHT